REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1.    Rekisterinpitäjä
VTR-Workwear Center Oy (Y-tunnus: 2102619-7)
Koppisentie 6, 67600 Kokkola
Puh. +358 50 467 2000

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarkko Tiala / VTR-Workwear Center Oy
Koppisentie 6, 67600 Kokkola
Puh. +358 50 467 2000

3.    Rekisterin nimi
VTR-Workwear Center Oy:n markkinointirekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, seurantaan sekä asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväisyyskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet. Henkilötietolakiin perustuen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5.    Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6.    Rekisterin tietolähteet
Rekisterin asiakastiedot koostetaan VTR-Workwear Center Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n henkilötietorekistereistä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saaduista tiedoista.

7.    Tietojen luovutukset
Rekisterin pitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8.    Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.    Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. VTR-Workwear Center Oy:n tietoverkko ja tietojärjestelmä, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10.    Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen tai käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.